Villámvédelmi felülvizsgáló

Villámvédelmi felülvizsgáló

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Szakképesítés
Azonosító szám: 07134008
Villámvédelmi felülvizsgáló

A képzés célja:

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

Épületek, építmények (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • szakmai bizonyítvány megszerzésétől számított min. 3 év erősáramú gyakorlat igazolása
 • szakmai előképzettség
  • Villanyszerelő
   • 625 számú Villanyszerelő,
   • 503 számú Villanyszerelő,
   • 505 számú Villanyszerelő leágazásai
    • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
    • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
    • 505-3 Vasútvillamossági szerelő,
    • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,
   • 506 számú Általános Villanyszerelő,
   • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
   • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,
   • 07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő
   • 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő
   • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
   • 34 522 04 Villanyszerelő
   • 4 0713 04 07 számú Villanyszerelő
  • Technikus
   • Villamosenergia-ipari technikus,
   • Épületvillamossági technikus,
   • Villamosgép és berendezési technikus,
   • Erősáramú gép és készülék gyártó technikus
   • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
   • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
   • 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
   • 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,
   • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
   • szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.
   • 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus,
   • 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus
  • Mérnök
   • Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha:
    • az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
    • villamos művek,
    • villamos gépek,
    • villamos energetika,
    • épületvillamosítás

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

IKK vizsgaközpont

Készségek, képességek:

 • Külső és belső (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmet vizsgál felül a vonatkozó jogszabályoknak és vonatkozó szabványoknak megfelelően. E tevékenység részeként:
  • megvizsgálja és a felülvizsgálatban felhasználja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)
  • a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső - belső) változására;
  • ellenőrizi az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS) a tervek alapján;
  • ellenőrzi az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS/SPM) a tervek alapján;
  • áttekinti a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizi, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabályi követelményeinek;
  • felhívja a figyelmet a villámvédelmi dokumentációkban lévő esetleges hiányosságokra;
  • ellenőrzi, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria);
  • ellenőrzi, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS/SPM) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások);
  • ellenőrzi a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS/SPM) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)
 • Villámvédelmi tervet, dokumentációt értelmez.
 • Villamos, méréseket végez (földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét; ellenőrizi a lépésés érintési feszültség elleni védelmet; szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megméri; folytonosság mérést, földelési hurokellenállás mérést végez). A mérések megkezdése előtt és végrehajtása során vizsgálja, elemzi és értékeli, a munkavégzéséhez kapcsolódó kockázatokat
 • Villamos és mechanikai kötéseket vizsgál, javít.
 • Felülvizsgálati, mérési jegyzőkönyvet, minősítőiratot készít.

A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

Az épületeket és építményeket védeni kell a villám káros hatásai ellen. A villámvédelmi berendezéseket a használatba vételüket megelőzően, időszakosan, rendkívüli eseményt és átalakításukat követően felül kell vizsgálni. Fel kell tárni az esetlegesen előforduló hibákat, amelyeket ki kell javítani. Ehhez a munkaerőpiacnak társadalmi és gazdasági szempontból szüksége van villámvédelmi felülvizsgálói végzettséggel rendelkező szakemberekre. Tevékenységüket más szakmai szereplők nem tudják pótolni.

Megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgáló
Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
KEOR kód: 0713


Elérhetőségek

Bene-Becski Anita

Vállalati képzési vezető

iroda@hidra.hu
+36-20-365-4329
+36-76-495-291
6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2/C

Magyariné Rádi Andrea

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidra.hu
+36-20-271-3282
+36-76-495-516
6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2/c

Pocsai Istvánné

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidra.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.