Tűzvédelmi szakvizsga 04 - Tűz és füstgátló szerkezetek

Tűzvédelmi szakvizsga 04 - Tűz és füstgátló szerkezetek

Tűzvédelmi szakvizsga 04 - Tűz és füstgátló szerkezetek

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben meghatározott

4. TŰZGÁTLÓ, FÜSTGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓ-SZERKEZETEK BEÉPÍTÉSÉT, FELÜLVIZSGÁLATÁT, KARBANTARTÁSÁT, JAVÍTÁSÁT VÉGZŐK.

tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ág és munkakör betöltéséhez.

Tanfolyam indulása

 • Létszám függvényében folyamatosan
 • Igény és megfelelő létszám esetén kihelyezett formában a megrendelő igényeihez igazodva

Óraszám

 • Alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 tanóra (8x45 perc)
 • Alapképzés távoktatás formájában: 4 tanóra
 • Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 4 tanóra (3x45 perc)
 • Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 tanóra

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Oktatás témakörei

 • Általános tűzvédelmi ismeretek
 • 1996.évi XXXI. a tűzvédelmi törvény vonatkozó részei – a törzsanyag alapján
 • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet – a tűzvédelmi bírságról
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
  • II. Fejezet - Értelmező rendelkezések
  • III. Fejezet - Védelmi célok és tervezési alapelvek
  • XVIII. Fejezet - Használati szabályok
  • IV. Fejezet - Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
  • V. Fejezet - Általános szerkezeti követelmények
  • VI. Fejezet - Tűzterjedés elleni védelem
  • X. Fejezet - Hő és füst elleni védelem
  • VIII. Fejezet - Kiürítés
  • XX. Fejezet - Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Elérhetőségek

Lantos Krisztina

Anyagvizsgáló képzésszervező

anyagvizsgalo@hidra.hu
+36-20-952-5819
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.

Pocsai Istvánné

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidra.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.