Munkavállalói, munkajogi ismeretek

Munkavállalói, munkajogi ismeretek

Munkavállalói, munkajogi ismeretek

A képzés célja

A program célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a munkaerő-piaci versenyképesség tekintetében döntő jelentőségű élethosszig tartó tanulás, a felnőttképzés fontosságát, fejlesszék egyéni és társas kompetenciáikat, képesek legyenek megtalálni a számukra megfelelő állást és azt megpályázni a megfelelő önéletrajzzal és a kiírástól függően motivációs levéllel.

 • A képzésben résztvevő képes felismerni az élethosszig tartó tanulás szerepét és jelentőségét a munkahely megtartása és az új munkahelyen való elhelyezkedés szempontjából.
 • A képzésben résztvevő képes felmérni és megismerni a felnőttképzési formákat, különös tekintettel a munkaerő-piaci felkészülésre.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző tanulási technikákat és stratégiákat.
 • A képzésben résztvevő képes kiválasztani a saját igényének, képességeinek és a megtanulandó témakörnek megfelelő tanulási technikákat és stratégiákat.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző kommunikációs szinteket és módokat az állásinterjún és a munkahelyen.
 • A képzésben résztvevő képes megkülönböztetni a kommunikációs helyzetekben való viselkedések jellemzőit, a viselkedésjegyek megjelenési formáit.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni saját és mások érzelmeit a mindennapi munkaerőpiaci szituációkban. A képzésben résztvevő képes felismerni az önismeret és a motiváció szerepét a munkakeresés során.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni az álláshirdetések típusait, az előképzettségének, gyakorlati tapasztalatának megfelelő hirdetést ki tudja választani.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző önéletrajz típusok alapszabályait és képes a saját önéletrajzának összeállítására.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző motivációs levél típusok alapszabályait és képes a saját motivációs levelének összeállítására.

További ismeretek:

 • Munkaszerződések fajtái,
 • Jogi alapismeretek
 • Munkajogi alapfogalmak:
  • munkaviszony létesítése, mire figyeljen a munkavállaló a munkaszerződés megkötésénél
  • a munkaviszony fennállása alatti hasznos tudnivalók
  • munkaviszony megszűnése és megszüntetése (részletesebben kitérve a felmondás és az azonnali hatályú felmondás szabályaira)
  • üzemi tanács szerepe, megválasztása, hatásköre, feladatai,
  • szakszervezetekkel kapcsolatos ismeretek

Képzési időtartama

 • 35 tan-óra
 • 50% elmélet
 • 50% gyakorlat

Vizsga részei

 • Gyakorlati vizsga

Elérhetőségek

Bene-Becski Anita

Vállalati képzési vezető

iroda@hidra.hu
+36-20-365-4329
+36-76-495-291
6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2/C

Magyariné Rádi Andrea

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidra.hu
+36-20-271-3282
+36-76-495-516
6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2/c

Pocsai Istvánné

BUDAPEST képzésszervező

oktatas@hidra.hu
+36-20-912-8032
+36-1-431-0980
1105 Budapest, Ihász u. 10.