Autókarbantartó és ápoló

Autókarbantartó és ápoló

Autókarbantartó és ápoló

A képzés célja

 • Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket
 • Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál és adott feladatra összeállít
 • Gépjárművet javít
 • Elvégzi a gépjármű időszakos szervizelését, felülvizsgálatát.
 • Műszaki vizsgára felkészíti a gépjárművet
 • Állapotfelmérést végez
 • Környezetvédelmi felülvizsgálatot végez
 • A munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza
 • Elkészíti, kitölti a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat
 • Autóbontó feladatokat lát el
 • Autó karbantartó és ápoló feladatokat lát el
 • Autómosó-gép kezelői feladatokat lát el
 • Magas szintű járműdiagnosztikát végez
 • Szakmai tudását karbantartja és fejleszti
 • Javítási ügyvitelszervezést végez
 • Üzemgazdasági számításokat végez
 • Kommunikál az ügyféllel
 • Felméri, előkészíti a járművet műszaki állapot és átalakíthatóság szempontjából
 • Üzembehelyezi és beszabályozza a beépített, illetve álalakított rendszert
 • A gázberendezés mechanikai részeinek javítását végzi
 • A gázberendezés elektromos részeit javítja
 • Karbantartást végez
 • Elkészíti, kitölti a gázautószereléshez kapcsolódó dokumentumokat

Részvétel feltétele

 • Középfokú műszaki végzettség
 • Betöltött 18. életév

Modulok

 • Gépjárműjavítás
 • Gépjármű karbantartás
 • Autókarbantartás, ápolás
 • Járműjavítás, -tisztítás

Vizsgára bocsátás feltétele

 • A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése

Elérhetőségek

Bene-Becski Anita

Vállalati képzési vezető

iroda@hidra.hu
+36-20-365-4329
+36-76-495-291
6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2/C

HIDRA Felnőttképző Központ - BUDAPEST

Központ

iroda@hidra.hu

+36-1-431-0980
1105 Budapest, Ihász u. 10