Alapozó- és közműgépkezelő

Alapozó- és közműgépkezelő

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Szakképesítés
Azonosító szám: 07193001
Alapozó- és közműgépkezelő

A képzés célja:

Az alapozó- és közműgépkezelő a rábízott gépeket (cölöp- és szádfalvédő berendezés, kőzet- és talajfúró berendezés, réselőberendezés, alagcsövező gép, csősajtoló berendezés, dréncső-, kábel- és komplettcső-fektető berendezés, talajvízszint-süllyesztő aggregát) az előírásoknak megfelelően működteti. Gyakran az alapszintű karbantartói munkákat is ellátja, illetve rendben és tisztán tartja a felü-gyelete alá tartozó gép környezetét, vezeti a géphez tartozó munkanaplót. A munkakörben fontos elvárás a pontosság, a feladatkövetés és a monotóniatűrés.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

  • alapfokú iskolai végzettség
  • egészségügyi alkalmasság

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

IKK vizsgaközpont

Készségek, képességek:

Tanulmányozza azokat a rendelkezésre álló dokumentumokat, amelyek a feladat ellátásához szükségesek.
Végrehajtja a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését.
Elvégzi a gép próbáját, üzembe helyezését.
Üzemszerű feladatokat hajt végre a cölöp- és szádfal-védő berendezéssel, kőzet- és talajfúró berendezéssel, réselőberendezéssel, alagcsövező géppel, csősajtoló be-rendezéssel, dréncső-, kábel- és komplettcső-fektető berendezéssel, talajvízszint-süllyesztő aggregáttal. Ha a gép arra alkalmas, szükség esetén helyváltoztatást végez a munka-védelmi előírások betartásával.
Kezeli, működteti a cölöp- és szádfal-védő berendezést, kőzet- és talajfúró berendezést, réselőberendezést, alagcsövező gépet, csősajtoló berendezést, dréncső-, kábel- és komplettcső-fektető berendezést, talajvízszint-süllyesztő aggregátot.
Üzemen kívül helyezi, leállítja, és ha szükséges, rögzíti, illetve lezárja a cölöp- és szádfalvédő berendezést, kőzet- és talajfúró berendezést, réselőberendezést, alagcsövező gépet, csősajtoló berendezést, dréncső-, kábel- és komplett csőfektető berendezést, talajvízszint-süllyesztő aggregátot. Elvégzi a gépen az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat.
A gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket, ha a gép ezekkel rendelkezik, kezeli, felügyeli.
Elvégzi az adminisztrációt, vezeti a gépnaplót.
Alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

Az alapozás, közműépítés gépcsoportjába tartozó géptípusokat az építőiparban alapozás, közműépítés során használják. Az építőipar a gazdaság egyik húzóágazata. A kifogástalan minőséget igénylő feladatokra csak megfelelő gyakorlottsággal és nagyfokú önállósággal rendelkező gépkezelőket lehet alkalmazni, akik tanúsítvánnyal is elismert szakértelemmel rendelkeznek.

Megnevezése: Alapozó- és közműgépkezelő
Ágazat megnevezése: Gépészet
KEOR kód: 0719


Elérhetőségek

Berei-Papp Ildikó

DEBRECEN gépkezelő képzésszervező

iroda@hidra.hu
+36-30-365-1963

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84

Bitó Sándorné (Zsuzsa)

Gépkezelő képzésszervező (céges érdeklődőknek)

iroda@hidra.hu
+36-20-617-8310
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.

Cseppentőné Radnai Judit

BUDAPEST gépkezelő képzésszervező

iroda@hidra.hu
+36-20-912-7066
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.

Németné Gyurász Krisztina

KECSKEMÉT gépkezelő képzésszervező

iroda@hidra.hu
+36-20-365-4323
+36-76-593-229
6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.