Építőgépkezelő jogosítvány pótlása

Építőgépkezelő jogosítvány másodlatának kiállítását azon cégnél, szervezetnél lehet kezdeményezni ahol az eredeti jogosítvány is kiállításra került.

Az építőgépkezelő jogosítványok érvényessége az abban szereplő mobil - a Nemzeti Közeledési Hatóság felügyelete alá tartozó - gépekre 2016.06.30. dátummal megszűnt. Helyette  már csak a 2009 óta megszerezhető "Gépkezelői jogosítvány" használható.

A 6/1980.(I.25.) ÉVM-KPM együttes rendelet szerint alábbi szervezetek, ill. ezek jogelődjei adtak ki Építőgépkezelő jogosítványokat:
 • ÉKKO Kft.
  • 4001 Debrecen, Pf.: 121
  • Telefon: 06-52-503-240, 06-52-417-384
  • Anyakönyvi szám formátuma: I-sorszám/év
 • Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
  • 1389 Budapest 62 Pf. 102.
  • Telefon: 06-1-814 18 92
  • Anyakönyvi szám formátuma: II-sorszám/év
 • VITUKI Kft
  • 1095 Budapest, Kvassay Jenő u.1.
  • Telefon: 06-1-215-61-40
  • Anyakönyvi szám formátuma: III-sorszám/év
 • Jokoma Kft.
  • 1212 Budapest, Erdélyi u. 8.
  • Telefon: 06-1-420-87-06
  • Anyakönyvi szám formátuma: IV-sorszám/év
Azoknak akiknek az építőgépkezelő jogosítványába több szervezet is végzett bejegyzést az igazolvány kiállítójához kell fordulniuk. A más szervezetnél nyilvántartott további géptípus vizsgák bejegyzésekről szóló másodlatok beszerzése a vizsgaidőpont és a másodlat beküldésével kérelmezhető az adott szervezetnél.
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) tájékoztatójának és kérelmének letöltése:
http://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3+a+k%C3%B6z%C3%BAti+k%C3%B6zleked%C3%A9si+szakember+k%C3%A9pes%C3%ADt%C3%A9st+igazol%C3%B3+okm%C3%A1nyok+cser%C3%A9j%C3%A9nek%2C+p%C3%B3tl%C3%A1s%C3%A1nak+elj%C3%A1r%C3%A1s+rendj%C3%A9r%C5%91l/2be83df7-1251-4076-8b0c-f449b0443f7a?version=1.1&type=pdf